Anmäl ditt intresse! Senaste 30 jan

6 February 2018 08:30Flextrus

Syftet med projektet

Projektet syftar till att bidra till att göra förpackningar av plast och papper ner cirkulära genom att skapa ett samverkansforum som berör alla parter i förpackningsvärdekedjan. Detta ska uppnås via ökad kunskap och förståelse hos alla aktörer om hur strukturerna ser ut idag för att identifiera innovativa förbättringsförslag. Kunskapen ska bäras vidare i förpackningsklustret Packbridge vars nätverk samlar hela förpackningsvärdekedjan.

Träffar

Vi kommer i detta projekt att träffas under fyra tillfällen under 2018.  Vi ser helst att man deltar på samtliga fyra träffar för att projektet ska blir så bra som möjligt.
Datum: 6 februari, 10 april, 19 juni, 23 aug

Denna träff kommer fokusera på:

Vilka möjligheter har producenter att påverka materialåtervinningen av pappers- och plastförpackningar, till exempel vad gäller design, materialval, förpackningstyp, information till konsument på förpackningarna etc.? 

Vad sätter ramarna för vad som kan göras och vilka val som producenterna gör? Steget omfattar producenter i bred bemärkelse, det vill säga både tillverkare av förpackningar och fyllare. Ett antal förpackningsproducenter presenterar sin verksamhet och de utmaningar de står inför för att göra pappers- och plastförpackningar mer cirkulära.

Vill du deltaga?

Är du intresserad av att deltaga på våra träffar? Anmäl gärna ditt intresse nedan så återkommer vi med mer information. 

08.30 Kaffe och smörgås

09.00 Välkomna samt intro till projektet (plus presentation av deltagare)

09.45 RISE

11.00 Kaffepaus

11.15 Presentation från tillverkning

12.15 Lunch

13.00 Presentation från varumärkesägare

14.15 Kaffepaus

14.30 Gruppdiskussioner

15.30 Guidning

Anmäl ditt intresse! Senaste 30 jan

Med finansiering från: